In het Landelijk Register Kinderopvang  worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

Via onderstaande link komt u op de site van Landelijk Register Kinderopvang.

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

KDV Paddington heeft als registratienummer: 163840404

BSO Paddington Kapelstraat heeft als registratienummer: 505156441