Wij zijn kinderopvang Paddington. Al meer dan 15 jaar bieden wij uw kind(eren) een fijne plek om te spelen en te groeien terwijl u werkt.

Jolanda Bus is, voordat zij bij kinderopvang Paddington terechtkwam, bijna twintig jaar op een peuterspeelzaal werkzaam geweest. Al sinds 2001 is zij verbonden aan Paddington, eerst als pedagogisch medewerker, sinds 2003 als eigenaar.

Annemiek van der Werf was oorspronkelijk werkzaam in het basisonderwijs. Zij is sinds het prille begin in 1997 aan kinderopvang Paddington verbonden. Daar was zij werkzaam als pedagogisch medewerker tot zij in 2003 de overstap maakte naar eigenaar.

Samen zijn zij eigenaar van kinderopvang Paddington.

Onze passie voor het werken met kinderen is de hoofdreden dat wij een kinderopvang zijn gestart. Wij vinden het daarom bovendien belangrijk dat beslissingen worden genomen vanuit wat wij zien en voelen op de groep en niet slechts vanachter het bureau. We hebben jarenlang zelf op de groep gewerkt en als het zo uitkomt, staan we nog steeds wel eens zelf op de groep.

Het allerbelangrijkste is voor ons dat kinderen een veilige plek hebben om op te groeien en te spelen. Wij hopen dat kinderen later kunnen terugkijken op onze opvang als een plek waar zij zichzelf konden en mochten zijn, waar zij zich veilig voelden en waar ze hun vriendjes om zich heen hadden. Een plek waar ze met plezier een deel van hun jeugd hebben doorgebracht.

Onze kinderopvang is gehuisvest in drie voormalige woonhuizen op één locatie. Dit is uniek in Nederland! Bij ons vindt u dus écht een huiselijke sfeer.

Uw kind mag bij ons gewoon kind zijn!

Net als in het basisonderwijs wordt ook in de kinderopvang steeds meer de nadruk gelegd op de cognitieve ontwikkeling. Er worden steeds meer VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) programma’s aangeboden aan steeds jongere kinderen. Wij zijn hier op tegen! Wij vinden dat jonge kinderen het recht hebben om zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te ontwikkelen. Voordat je op een schoolse manier kunt leren, hoor je eerst de mogelijkheid  te krijgen om jezelf en de wereld om je heen te leren begrijpen en ontdekken. Vanuit ons uitgangspunt dat kinderen er recht op hebben te weten dat zij goed zijn zoals ze zijn en geaccepteerd worden om wie ze zijn, vinden wij het niet juist om kinderen al jong het gevoel te geven dat zij moeten presteren en dat er iets van ze verwacht wordt. Wij geloven dat kinderen veel stabieler en evenwichtiger in het leven staan, als ze eerst de rust hebben gekregen om de wereld op hun eigen manier te verkennen. Wel bieden we uiteraard vele activiteiten aan. We lezen voor, knutselen, doen bewegingsspelletjes en gaan zingen. Het uitgangspunt is hierbij echter plezier.

Daarnaast registreren we twee keer per jaar wat we zien via de Pravoo-methode. Daarbij wordt gekeken naar de algemene ontwikkeling, bijv. is een kind al zindelijk of kan het al een bal gooien. Zo volgen we op gepaste afstand hoe het met een kind gaat. Vanuit onze ervaring kunnen we ook nog zeggen dat kinderen het meeste leren van elkaar, tijdens het spelen. Met andere woorden spelen is hard werken!

Horizontale groepen

Kinderopvang Paddington vangt kinderen op in horizontale groepen. Wat houdt dit in? Dit houdt in dat kinderen zoveel mogelijk op leeftijd worden ingedeeld. Het grote voordeel hiervan is dat kinderen in een groep verblijven met leeftijdsgenootjes. Voor de babygroep betekent dit in zekere zin “rust, reinheid en regelmaat”. Alles draait om de baby’s en het volgen van hun ritme. Hierbij proberen we zoveel mogelijk het schema van thuis aan te houden zodat de overgang van thuis naar opvang zo vloeiend mogelijk verloopt. Daarnaast kunnen onze baby’s heerlijk op een kleed op de grond spelen zonder daarbij het risico te lopen dat ze door een peuter omver gereden worden. Bovendien worden in onze babygroep veel minder kinderen opgevangen dan in een peutergroep of een verticale groep (0 tot 4 jaar), namelijk maximaal 9.

Rond hun eerste verjaardag gaan de kinderen naar de dreumesgroep. Ook bij de jongste dreumesen wordt nog het eigen ritme aangehouden. Maar op de dreumesgroep is ook al steeds meer sprake van een groepsritme. Net als op de andere groepen is deze ruimte volledig ingericht naar de behoeften van de leeftijdsgroep. Kinderen kunnen daardoor optimaal gebruik maken van de hele ruimte. Op de dreumesgroep worden maximaal twaalf kinderen opgevangen. Op onze peutergroep worden maximaal 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van twee en half tot vier jaar.

Voor de kinderen heeft dit als voordeel dat er altijd wel een ander kindje is met dezelfde leeftijd en dezelfde interesses. Peuters kunnen al hechte vriendschappen ontwikkelen en de mogelijkheid tot spelen met vriendjes is dan ook zeer belangrijk. Gaat uw kind in Bedum naar school? Dan is de kans groot dat er één of meerdere bekende kinderen van de peutergroep bij hem of haar in de klas zitten. Regelmatig horen wij van ouders dat hun kind wordt “opgevangen” door een bekend vriendje van de peutergroep.

Onze BSO bestaat uit drie groepen. BSO-jong, BSO-oud. Op iedere groep worden maximaal 20 kinderen opgevangen.

Wij zien de BSO als vrije tijd van de kinderen. Kinderen hebben de hele dag hard gewerkt op school en mogen daarna, samen met hun vriendjes, uitblazen. Dit betekent ook dat kinderen zelf mogen beslissen wat ze willen doen. Sommige kinderen geven er de voorkeur aan om de hele middag te voetballen, andere kinderen knutselen het liefst. Dat mag. Er worden geen werkjes “opgelegd” of verplichte activiteiten aangeboden. Wel proberen we geregeld leuke dingen te doen met de kinderen. We gaan regelmatig koken en bakken, gaan naar het bos of het Robbenveld, organiseren een speurtocht of een middag met Oudhollandse spelletjes om maar een paar voorbeelden te noemen.

Ook op de BSO vinden we het erg belangrijk dat ieder kind zich thuis voelt. We zijn er dan ook erg alert op dat kinderen niet gepest worden. Zodra we merken dat dit wel gebeurt, gaan we met kinderen om tafel. Je hoeft niet met iedereen vriendjes te zijn, maar je kunt wel normaal doen tegen iedereen, is de regel (respect hebben voor elkaar).

Uit onderzoeken blijkt keer op keer hoe belangrijk het is voor, vooral jonge, kinderen dat zij zich kunnen hechten aan vertrouwde gezichten. De meeste medewerkers bij ons zijn dan ook in dienst op basis van een vast contract  en werken op vaste dagdelen. Daarnaast werken ook onze invalkrachten wekelijks mee op de groepen, zodat zij vertrouwde gezichten zijn voor de kinderen. Wij hebben nog nooit gebruik gemaakt van een grote invalpoule of een uitzendbureau!

Onze pedagogische medewerkers worden ondersteund door een groepshulp. Zij helpt mee met huishoudelijke taken en de verzorging van de kinderen Zo zorgen wij er voor dat alles schoon en netjes blijft en dat er zoveel mogelijk tijd voor uw kind is!