Warm eten

Herkenbaar? Aan het eind van een werkdag, zijn u en uw kind moe. Thuis moet u eerst nog koken. Gevolg: u kunt pas laat aan tafel, vaak zijn kinderen dan te moe om te eten en u kunt de dag niet meer rustig en gezellig afsluiten met uw kind. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw kind mee te laten eten op de opvang (ook op de BSO!) Dit kost u niets extra en u kunt de dag thuis ontspannen afsluiten met uw kind.

WhatsApp

Iedere groep beschikt over what’s app. Hierdoor kunnen wij u als ouder nog beter op de hoogte houden. Mocht u kind verdrietig zijn bij het afscheid nemen of niet helemaal fit zijn, dan kunnen we u daar gedurende de dag over informeren. En u kunt zelf tussendoor natuurlijk ook een berichtje sturen, bijvoorbeeld als u iets vergeten bent door te geven. Maar het leukste is, dat wij u ook regelmatig een fotootje sturen om u te laten zien wat uw kind allemaal meemaakt bij ons. Inmiddels weten wij dat ouders dit heel erg waarderen. Niets leuker dan een mooie foto van uw kind gedurende de werkdag!

Pravoo

Op de dagopvang gebruiken we de Pravoo methode. Dit is een kindvolgsysteem. Dat houdt in dat we de ontwikkeling van kinderen volgen. Twee keer per jaar vullen we voor alle kinderen een lijst in waarop wordt aangegeven hoe ver ze zijn in hun ontwikkeling. Het gaat hierbij om dingen als “kind kan zich omrollen van de rug op de buik en weer terug”, “kind neemt zelf initiatief tot contact met leiding. We registreren de ontwikkeling van kinderen maar willen kinderen vooral de ruimte geven om zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Vier ogenprincipe

Sinds 2013 is het vier ogenprincipe bij wet verplicht in de kinderopvang. Dit houdt in dat er altijd minimaal twee volwassenen moeten kunnen zien wat er op de groep gebeurt. Wij hebben er voor gekozen om camera’s te installeren op de groep. Op de dreumesgroep en de peutergroep hangt een scherm waarop de camerabeelden te zien zijn. Daarnaast kunnen Jolanda en Annemiek ook thuis inloggen zodat zij ten allen tijde mee kunnen kijken. De camerabeelden worden 24 uur opgeslagen en daarna automatisch gewist.

Inspectie

Net als andere kinderopvangcentra krijgen wij ieder jaar bezoek van de GGD. De GGD is een instantie die in opdracht van de gemeente inspecteert of onze opvang voldoet aan de alle eisen. De GGD-inspecteur komt onverwacht en kijkt onder anderen of er niet teveel kinderen worden opgevangen en hoe de pedagogisch medewerkers met de kinderen omgaan. Naar aanleiding van dit inspectiebezoek wordt een rapport opgesteld. De meest recente rapporten kunt u inzien op onze website.