Buitenschoolse opvang

Kinderen die doorstromen naar de bso mogen al af en toe komen spelen voor ze vier worden. Als een kind vier wordt, verandert er veel. Het kind gaat niet alleen over naar een nieuwe groep maar het mag ook naar school. We proberen er dan ook voor te zorgen dat een kind op de bso in ieder geval al een beetje gewend is zodat niet alles in één keer nieuw is.  Kinderen hebben op school vaak al een druk programma. Daarom zien wij de buitenschoolse opvang als vrije tijd waarin de kinderen hun vriendjes kunnen opzoeken en zelf mogen kiezen wat ze willen doen. Uiteraard worden er activiteiten aangeboden maar deelname hieraan is niet verplicht. Dat betekent dat sommige kinderen misschien (bijna) nooit met een werkje naar huis komen omdat ze liever de hele middag voetballen of spelletjes doen. We geven de kinderen hierin alle ruimte.  Ook de groepen van de bso zijn ingedeeld naar leeftijd. Het leeftijdsverschil tussen kinderen op de bso is erg groot. Een kind van vier heeft hele andere behoeftes dan een kind van tien. Het speelplein wordt wel gedeeld.

Kinderen die ’s middags vrij zijn, gaan bij ons eerst een broodje eten als ze uit school komen. De kinderen hoeven niet zelf een broodmaaltijd mee te nemen, hier zorgen wij voor. Daarna mogen de kinderen gaan spelen. Om kwart over drie zijn alle kinderen vrij. We gaan dan eerst gezamenlijk wat drinken en de kinderen krijgen fruit of een biscuitje. Op de bso hoeven de kinderen niet te wachten tot iedereen klaar is met eten en drinken. We hebben hier voor gekozen omdat er een groot verschil zit tussen het eet- en drinktempo van de kinderen en er is in verhouding maar weinig tijd om te spelen.

Om half vijf gaan we aan tafel. Sommige kinderen hebben warm eten mee van huis , de anderen krijgen een cracker of en plakje ontbijtkoek. Voor en na het eten of drinken wijzen we kinderen er altijd op dat ze eerst hun handen en mond gaan wassen bij de toiletten.

Op alle bso-groepen hebben wij computers tot onze beschikking. Dit betekent niet dat de kinderen hier onbeperkt gebruik van kunnen maken. Via een timer wordt de tijd dat een kind achter de computer mag gereguleerd. Over het algemeen stellen we de klok in op vijftien minuten per kind. Alleen in de vakanties mag het soms wat langer. In de vakanties gaan we regelmatig gezamenlijk een film kijken. Meestal maken we gebruik van dvd’s. En we hebben onze eigen “bioscoop”!! Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar de bso gaan. Daarom treden wij zeer consequent op als wij merken dat er kinderen gepest worden. Er is een duidelijk verschil tussen plagen en pesten. Bij plagen is er sprake van een incidenteel voorval tussen twee of meerdere kinderen. Bij pesten gaat het om structurele voorvallen waarbij een duidelijk machtsverschil is tussen de pester(s) en het slachtoffer. Zodra we vermoeden dat er meer aan de hand is dan een grapje maken of een plagerijtje, zullen we met alle betrokken kinderen praten om zo snel mogelijk een eind te maken aan de situatie.  We vinden het belangrijk dat kinderen ook zelf meedenken over hoe we het samen leefbaar en gezellig houden. Kinderen kunnen dit  heel goed en hebben een duidelijk idee over wat ze vinden dat wel en niet mag en kan. Zo werken we gezamenlijk aan het normen en waarden besef. Regels zijn ook belangrijk omdat het veiligheid en duidelijkheid biedt. Het geeft kinderen een kader waarbinnen ze zich kunnen bewegen zodat ze weten waar ze aan toe zijn.